Τα πακέτα μας είναι δύο, 10 συνεδρίες /2

Τα πακέτα μας είναι δύο, 10 συνεδρίες /20 € ανά συνεδρία δηλαδή 200 € και 10 συνεδρίες αθλητικό μασάζ /15 € δηλαδή 150 €. Το Ολιστικό δεν είναι σε προσφορά. Η ποιότητα και ο χρόνος της θεραπείας δεν αλλάζει και εννοείται ότι σας προσφέρουμε τα καλύτερα έλαια και τις αρτιότερες ενεργειακές μεθόδους για θεραπείες αποτελεσματικές. http://www.anatoliansmassage.gr http://ow.ly/i/ABkK8

Τα πακέτα μας είναι δύο, 10 συνεδρίες /2

Τα πακέτα μας είναι δύο, 10 συνεδρίες /20 € ανά συνεδρία δηλαδή 200 € και 10 συνεδρίες αθλητικό μασάζ /15 € δηλαδή 150 €. Το Ολιστικό δεν είναι σε προσφορά. Η ποιότητα και ο χρόνος της θεραπείας δεν αλλάζει και εννοείται ότι σας προσφέρουμε τα καλύτερα έλαια και τις αρτιότερες ενεργειακές μεθόδους για θεραπείες αποτελεσματικές. http://www.anatoliansmassage.gr http://ow.ly/i/ABkFV

Τα πακέτα μας είναι δύο, 10 συνεδρίες /2

Τα πακέτα μας είναι δύο, 10 συνεδρίες /20 € ανά συνεδρία δηλαδή 200 € και 10 συνεδρίες αθλητικό μασάζ /15 € δηλαδή 150 €. Το Ολιστικό δεν είναι σε προσφορά. Η ποιότητα και ο χρόνος της θεραπείας δεν αλλάζει και εννοείται ότι σας προσφέρουμε τα καλύτερα έλαια και τις αρτιότερες ενεργειακές μεθόδους για θεραπείες αποτελεσματικές. http://www.anatoliansmassage.gr http://ow.ly/i/ABkEd