Βιοενέργεια όπως παρουσιάζεται στο δίκτυ

Βιοενέργεια όπως παρουσιάζεται στο δίκτυο της Όφρα. Σε Ελληνικό επίπεδο γίνεται ενδυνάμωση με σύμβολα μια τεχνική που δουλεύουμε στα Ολιστικά Μασάζ. Το Ολιστικό Θεραπευτικό μασάζ μας είναι το πιο ισχυρό μασάζ σε τεχνικές και ενδυνάμωση γι αυτό βάζετε στόχους. Επόμενες ανοιχτές θέσεις υπάρχουν τον Σεπτέμβριο 2017 γιατί δουλεύουμε ανά χρόνο με κάθε άτομο για να έχει ο θεραπευόμενος απτά αποτελέσματα.