Βιοενέργεια όπως παρουσιάζεται στο δίκτυ

Βιοενέργεια όπως παρουσιάζεται στο δίκτυο της Όφρα. Σε Ελληνικό επίπεδο γίνεται ενδυνάμωση με σύμβολα μια τεχνική που δουλεύουμε στα Ολιστικά Μασάζ. Το Ολιστικό Θεραπευτικό μασάζ μας είναι το πιο ισχυρό μασάζ σε τεχνικές και ενδυνάμωση γι αυτό βάζετε στόχους. Επόμενες ανοιχτές θέσεις υπάρχουν τον Σεπτέμβριο 2017 γιατί δουλεύουμε ανά χρόνο με κάθε άτομο για να έχει ο θεραπευόμενος απτά αποτελέσματα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s