Στο μασάζ της Ανατολής ξεκινάμε τις συνε

Στο μασάζ της Ανατολής ξεκινάμε τις συνεδρίες απο τις 14.00, τελευταία συνεδρία ειναι στις 21.00 ώστε να έχουμε τελειώσει στις 23.00. http://www.orientalmassage.gr http://ow.ly/i/tlyki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s