Μια ανακοίωση για τους γονείς που φέρνου

Μια ανακοίωση για τους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους που κάνουν πρωταθλητισμό για μασάζ. Ενθαρρύνουμε κάτω απο 16 ετων να υπάρχει κηδεμόνας στον χώρο που γίνεται το μασάζ. Εσείς απολαμβάνετε το τσάι σας ενώ ο θεραπευτής κάνει μασάζ παρουσία σας. http://ow.ly/i/nU1G8