Στο μασάζ της Ανατολής λέμε ότι το Σύμπα

Στο μασάζ της Ανατολής λέμε ότι το Σύμπαν μας, η καθημερινότητα μας είναι καθρέφτης του εσωτερικού μας κόσμου. http://ow.ly/i/oV5PX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s