Στο μασάζ Ανατολής δεν κάνουμε μασάζ σε

Στο μασάζ Ανατολής δεν κάνουμε μασάζ σε ζευγάρια, είμαστε παραδοσιακό μασάζ μέσης ανατολής με αρχαιοελληνικές τεχνικές. Στην αρχαία Ελλάδαπου θαυμάζουμε οι δραστηριότητες των δύο φύλων ήταν ξέχωρες στην καθημερινότητα τους και αυτό βοηθέι σε πολλά. Κάνουμε όμως κάποιοι θεραπευτές όπως εγώ ο Αλέξανδρος σε γυναίκες λόγω έλλειψης εκπαιδευμένων θεραπευτών. http://ow.ly/i/nU1gw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s