Στο ολιστικό μασάζ ξεκινάμε πάντα απο τη

Στο ολιστικό μασάζ ξεκινάμε πάντα απο την ψυχή/χαρακτήρας και σωματοποιημένα προβλήματα και τα λύνουμε αναγνωρίζοντας τα, δείτε εδώ…http://ow.ly/QHHM306uHgf http://ow.ly/i/pj4UZ

Στο μασάζ Ανατολής δεν κάνουμε μασάζ σε

Στο μασάζ Ανατολής δεν κάνουμε μασάζ σε ζευγάρια, είμαστε παραδοσιακό μασάζ μέσης ανατολής με αρχαιοελληνικές τεχνικές. Στην αρχαία Ελλάδαπου θαυμάζουμε οι δραστηριότητες των δύο φύλων ήταν ξέχωρες στην καθημερινότητα τους και αυτό βοηθέι σε πολλά. Κάνουμε όμως κάποιοι θεραπευτές όπως εγώ ο Αλέξανδρος σε γυναίκες λόγω έλλειψης εκπαιδευμένων θεραπευτών. http://ow.ly/i/nU1gw