Για εσάς που είστε επαρχία τα θεωρητικά

Για εσάς που είστε επαρχία τα θεωρητικά για τα εναλλακτικά μικρά γίνονται και μέσω skype αλλά για το πρακτικό μέρος, τις εξετάσεις και την βεβαίωση σπουδών θα πρέπει να ταξιδέψετε Αθήνα για λίγες ημέρες. http://ow.ly/i/okq0T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s