Για εσάς που είστε επαρχία τα θεωρητικά

Για εσάς που είστε επαρχία τα θεωρητικά για τα εναλλακτικά μικρά γίνονται και μέσω skype αλλά για το πρακτικό μέρος, τις εξετάσεις και την βεβαίωση σπουδών θα πρέπει να ταξιδέψετε Αθήνα για λίγες ημέρες. http://ow.ly/i/okq0T